Fuji Building Services Vietnam
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Phương Châm Hoạt Động
Giới thiệu

Phương Châm Hoạt Động

fujibru

Phương Châm Hoạt Động

  • Chúng tôi là những chuyên gia có kĩ thuật và tinh thần làm việc chuyên nghiệp.
  • Chúng tôi luôn tôn trọng khách hàng của mình vượt trên cả khái niệm “khách hàng” đơn thuần.
  • Chúng tôi luôn lắng nghe, trân trọng ý kiến đóng góp và nhanh chóng đề ra những biện pháp nhằm giải quyết những yêu cầu từ phía khách hàng một cách nhanh nhất.
  • Chúng tôi luôn làm việc theo quy tắc: báo cáo, liên lạc, thảo luận; nhằm giải quyết vấn đề theo hướng tốt nhất.
  • Chúng tôi luôn cố gắng hỗ trợ theo cách tốt nhất với tương ứng với từng môi trường công việc.
  • Chúng tôi luôn lấy tiêu chí “zero base” là động lực làm việc và sáng tạo không ngừng nghỉ để phục vụ khách hàng.
  • Chúng tôi nâng cao năng lực lao động và trí tuệ thông qua công việc của mình.