Fuji Building Services Vietnam
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Quản lý, tư vấn nguồn nhân lực

Quản lý, tư vấn nguồn nhân lực

Với kinh nghiệm hơn 65 năm thành lập , tập đoàn công ty Fuji Building Service tại Nhật Bản đã và đang là tiền đề hỗ trợ đẩy mạnh phát triển ngành nghề trên tại Việt Nam.
Có thể nói, tuyển dụng và đào tạo nhân sự giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm là nền tảng để xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững. Do đó, quá trình ...